Ixonoksen ”Innovation by Design” aamiaisen pääteemana oli maaliskuussa asuminen. Korjaamolla järjestetyssä tapahtumassa pohdittiin, miten asuminen muuttuu uuden teknologian myötä. Aiheesta jakoi näkemyksiä muun muassa ruoan kotiinkuljetukseen erikoistuneen Woltin perustaja, Elias Pietilä.

FB_2_logo.jpg


IMG_4754.jpg

IMG_4755.jpg

Asumiseen liittyy huolenaiheita, joihin etsitään ratkaisuja. 2010-luvulla suurimmat murheet koskevat turvallisuutta, asumiseen liittyviä kuluja ja kulutusta. Sen lisäksi ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä ja pyrkivät tehostamaan ajankäyttöään. Näistä lähtökohdista Rosendal Fastigheter ja TMPL lähtivät kehittämään parempaan asumiseen tähtäävää sovellusta yhteistyössä Ixonoksen kanssa.

Yhteisenä tavoitteena on luoda interaktiivinen kanava, jossa asukkaista muodostuu yhteisö. Yhteisössä tavarat ja palvelut liikkuvat lainaamisen ja vaihtokaupan periaatteella eli tavoitteena on yhdistää kysyntä ja tarjonta. Elämästä on tarkoitus tehdä joustavampaa ja helpompaa, minkä vuoksi tulevaisuuden asumiseen liittyy myös ajansäästämiseen tähtäävien palveluiden luominen ja hyödyntäminen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ajoneuvojen liisaus, jolloin autoa ei tarvitse omistaa vaan se voidaan vuokrata hetkelliseen tarpeeseen. Suomen markkinoita valloittava Wolt on myös erinomainen esimerkki tehokkaasta ajankäytöstä.

Wolt on ruoan kotiinkuljetukseen erikoistunut yritys, jonka toiminta Suomessa alkoi vain puolitoista vuotta sitten. Lyhyessä ajassa Wolt on kuitenkin saavuttanut suuren suosion ja tähtää nyt kansainvälisille markkinoille. Wolt toimii yhteistyössä useiden ravintoloiden kanssa, joista sovelluksen kautta on mahdollista tilata ruokaa kotiin kuljetettuna niin Helsingissä, Tampereella kuin Turussakin.

Wolt_blog_post_header-3s.jpg

Moniin muihin sovelluksiin verrattuna Wolt ei yritäkään olla sosiaalinen kanava, vaan tuo palvelut kotiin. Tulevaisuuden asumiseen Suomessa liittyy siis selkeästi kaksi vastakkaista trendiä: yhteisöllisyys ja kotikeskeisyys. ”Älykäs koti” on siis laaja-alainen käsite, johon liittyy niin automatisoitunutta tekniikkaa kuin sovellusten kautta luotuja ratkaisuja arkisiin huoliin ja ongelmiin. Minkälainen teknologia helpottaisi sinun elämääsi?

Ida Broms, Capture Design