Viimeviikkoisen, tehokkaan Ruotsin reissumme huipentumana tapasimme Tukholmassa kollegamme, Elerin Laudin. Urban Deli Sveavägenissä keskustelimme muun muassa tulevaisuuden työympäristöjen murroksesta sekä sisustusarkkitehdin roolista tässä muutosprosessissa.

Elerin%20and%20Capture%20Design.jpg
Elerin Laud ja Capture Designin tiimi Urban Deli Sveavägenissä Tukholmassa

Elerin on kotoisin Virosta, mutta viimeisen neljän vuoden ajan hän on asunut Tukholmassa, viimeistellyt maisteriohjelmansa ja kehittynyt urallaan.  Meillä oli siis erinomainen tilaisuus vertailla muotoilukoulutusta niin Suomessa, Ruotsissa, Virossa kuin Venäjälläkin. Elerinin mukaan koulutus Virossa on hyvin teknistä ja keskittyy sisustusarkkitehtuurin sääntöjen ja ohjeiden oppimiseen ja hallintaan, kun taas Ruotsissa ja Suomessa koulutus tähtää luovan ajattelun kehittämiseen. Tässä järjestelmässä opiskelijoille annetaan valtavasti vapautta; toimeksiannot ovat lyhyitä ja yksinkertaisia ja tuotettu lopputulos voi olla lähes mitä tahansa – perinteisistä työpiirustuksista vaikka tanssiesitykseen! Elerinin mukaan tällainen holtiton vapaus saattaa tuntua aluksi ahdistavalta, mutta sen tarkoituksena on ohjata nuoria suunnittelijoita oman muotoilijaidentiteettinsä kehittämiseen.

Viimeisen kahden vuoden ajan Elerin on työskennellyt yrityksessä nimeltä Strategisk Arkitektur, joka tuottaa arkkitehtonisia ratkaisuja mittavassa skaalassa. Uransa parhaiksi projekteiksi Elerin listaa aikaisemmilta ajoiltaan Reflex Arkitekterilla H&M House of Fashion toimistosuunnitteluprojektin sekä teleoperaattori Tele 2:lle tuotetun, futuristisen suunnitteluprojektin, joka valmistuu syksyllä 2016.

H&M House of Fashion –projektin haasteena oli suunnitella tila luoville tekijöille. Uusien toimitilojen tavoitteena oli tukea ja innoittaa yrityksen työntekijöitä. Tilat tuli myös suunnitella yrityksen olemassaolevan brändin mukaisiksi.

H%20and%20M.jpg
H&M House of Fashion toimistosuunnitelma  – Kuvat© Reflex Arkitekter

Toinen Elerinin mainitsema, mielenkiintoinen projekti, Tele 2, on edelleen työn alla. Yrityksen uusi toimisto tulee sijoittumaan kahdeksaan kerrokseen. Jokaisessa kerroksessa on oma teemansa, jonka mukaan sisustusratkaisut ja tilan käyttötarkoitus luodaan. Esimerkiksi yhdessä kerroksessa yhdistyvät aktiivinen ja energinen “Coffee-shop” ja rauhallinen, itsenäisen työskentelyn “Tea-house".

Perinteisistä toimistoista poiketen Tele 2:n toimistoon tulee sisältymään myös niin kutsuttu “Makers space”, jossa työntekijät voivat vapaasti toteuttaa mitä tahansa käytännön kokeita, kokoontua tai vaikka ommella puuttuvan napin paitaansa työpäivän aikana!

Elerinin sanoin, kaikkein mielenkiintoisin  näkökulma Tele 2 –projektissa on ollut tietysti yrityksessä käytetty edistyksellinen teknologia. Tämä tosiseikka on edellyttänyt myös edistyksellisyyttä sisustussuunnittelussa ja kalustemuotoilussa, missä valtava apu ovat olleet paikalliset tekijät, jotka kykenevät nopeasti tuottamaan ja testaamaan erikoiskalusteita ja –ratkaisuja. Elerin alleviivaa, ettei tänäpäivänä kukaan halua standartisoituja ratkaisuja, vaan yksilöllisyys on suunnittelussa ehdottomasti  ensisijainen arvo.

Stockholm%206-11-2015%20%281%29.jpg
Elerin Laud Tukholman vilkkaassa ympäristössä

Pitkän keskustelumme aikana erityisesti mieleenpainuvaa oli Elerinin näkemys sisustusarkkitehdin roolista asiakkaan elämässä: hyvä sisustusarkkitehti kulkee koko projektin ajan asiakkaansa ”kengissä” eli eläytyy tilan käyttäjän elämään. Taidokkaasti toteutettu sisustussuunnittelu parantaa elämänlaatua ja lisää tehokkuutta yhdistäen saumattomasti taiteen ja teknologian!