Muotoilukoulutus Suomessa tiivistyy yhteen lauseeseen: ”Form Follows Function”. Käytännöllisyys ennen kaikkea. Itse olen Lahden Muotoiluinstituutin kasvatti. Kyseisen oppilaitoksen koulutusohjelman voi tiivistää näin: panos, tuotos, tulos – talosta ulos. Luvassa on seuraavaksi lyhyt oppimäärä suomalaisesta muotoilukoulutuksesta!

FE%202.jpg
Saana ja Olli – Maailman Synty

Käytännöllisyys, ekologisuus, asiakaslähtöisyys.

Muotoilun opintoihin sisältyy tiivistetysti perusopinnot, ammattiopinnot, vapaavalintaiset, harjoittelu ja opinnäytetyö. Perusopintoihin kuuluu taide- ja muotoiluhistoriaa, visuaalista muotoilua, värioppia, piirustusta, maalausta ja sommittelua. Sisustusarkkitehtina työni pohjautuu ehdottomasti visuaalisten peruselementtien hallintaan. Demonstroidakseni käytännössä, mitä visuaalisilla peruselementeillä tarkoitan, vilkaistaan lyhyesti Atelier Torbjörn Tillanderin sommitelmaa.

Tilassa peili ja kaappi tuottavat vertikaalisina linjoina tilalle raamit ja arvokkuuden tunnun (suunta). Muutoin kalustuksen muotokieli on pyöreää ja kutsuvaa (muoto). Huomiota herättävin peruselementti tilassa on valaisin (koko). Kuvittele, miten vaikutelma muuttuisi, jos valaisimia olisi vain yksi (lukumäärä).

FE%200.jpg
Joanna Laajisto Creative Studio – Atelier Torbjörn Tillander

Ammattiopinnoissa heti käytännöllisyyden jälkeen, painotus on ekologisuudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Arkkitehtuurissa ympäristötehokkuus näkyy siinä, miten talot sijoitellaan tontille sekä niiden koossa, muodossa ja tilaratkaisuissa. Huomioon on otettava niin käyttäjien tarpeet ja päivittäinen liikenne nyt kuin myös muuntojoustavuus tulevaisuudessa. Muuntojoustavuus tarkoittaa ratkaisuja, jotka mukautuvat tilan käyttötarkoituksen muuttuessa. Esimerkiksi Into Conceptin POD Roll on toimiston muuntojoustava ratkaisu, jolla vältytään kiinteiden seinien rakentamiselta.

FE%201.jpg
Into Concept – POD Roll

Asiakaslähtöisyys on kaiken muotoilun a j o. Käytettävyys perustuu ergonomiaan, muotoiluun ja tuotteen/palvelun linkittymiseen ja kotiuttamiseen kuluttajan arkeen. Yksi suomalaisen muotoilun suosikeistani on Saana ja Olli. Tämä kansainvälistäkin mainetta niittänyt pariskunta on yhdistänyt tekstiilisuunnittelussaan suomalaiset kansanperinteet ja arvot nykyaikaiseen elämäntapaan trenditietoisella tavalla.

FE%203.jpg
Saana ja Olli – Yö Metsässä